Koulutus

Koulutus

Laakerit ja tiivisteet ovat merkittävässä roolissa lähes jokaisessa laitteessa

Laakereiden asianmukainen käsittely, käyttö ja huolto edesauttavat laitteita saavuttamaan parhaan mahdollisen tehokkuuden ja käyttöiän. Jos huolellinen käsittely, käyttö, tai huolto-ohjelma laiminlyödään, aiheuttaa se ennenaikaisia laitteistorikkoja ja kalliita tuotantokatkoksia.

 

Voimme järjestää koulutuksen tarpeisiinne, olipa kyseessä sitten laitesuunnittelun materiaali- ja tuotetuntemuksen koulutus suunnittelijoille, tai huoltohenkilökunnan kattava koulutus laakereissa, tiivisteissä, tai muissa niihin liittyvissä komponenteissa.

Porin Laakeri Oy, yhdessä Nomo Group:in kanssa, omaa laajan kokemuksen teknisenä asiantuntijana komponenttien soveltuvuuden ja käyttöiän maksimoinnissa.

Esimerkiksi laakerikoulutuksemme avulla saat perustiedot laakereiden toiminnasta, varastoinnista, käsittelystä, käytöstä ja muista laakerin toimintaan ja käyttöikään vaikuttavista tekijöistä. Tarjoamme myös syventävää / erikoiskoulutusta eri teollisuuden alojen tarpeisiin, joissa laakerit ovat merkittävässä osassa prosessitehokkuutta. Erityisesti teräs-, sellu-, kaivos- ja puuteollisuudesta omaamme vahvan kokemuksen.

Koulutus toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Koulutus pyritään suunnittelemaan koulutettavien osaamistason, sekä toimenkuvan mukaan ja koulutus voidaan toteuttaa asiakkaan tiloissa. Yhteistyökumppaneihimme kuuluu erittäin pitkän kokemuksen ja tietotaidon omaavia henkilöitä, joiden erityisosaamista voidaan tarvittaessa hyödyntää.